21/09/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023

21/09/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023
21/09/2023 8:01:09 SA

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2023

05/09/2023: Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

05/09/2023: Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động
05/09/2023 8:10:10 SA

Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

09/8/2023~11/08/2023: FUTU1 tham gia triển lãm Jetro tại Hà Nội

09/8/2023~11/08/2023: FUTU1 tham gia triển lãm Jetro tại Hà Nội
17/08/2023 2:59:09 CH

Một số hình ảnh tại triển lãm Jetro Hà Nội từ ngày 09/8/2023~11/08/2023 của công ty FUTU1

09/08/2023: FUTU1 tham gia chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM

09/08/2023: FUTU1 tham gia chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM
17/08/2023 2:30:12 CH

Chương trình hỗ trợ Kaizen 5S của Toyota VN với các doanh nghiệp của VEAM

04/07/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023

04/07/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023
04/07/2023 4:30:18 CH

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023

04/04/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

04/04/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023
04/04/2023 8:17:10 SA

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

06/12/2022: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2022

06/12/2022: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2022
08/12/2022 9:10:24 SA

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2022

30/08/2022: FUTU1 Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2022

30/08/2022: FUTU1 Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2022
30/08/2022 3:59:28 CH

FUTU1 Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2022

22/06/2022: FUTU1 Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 và đợt 2 năm 2022

22/06/2022: FUTU1 Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 và đợt 2 năm 2022
22/06/2022 2:24:46 CH

Công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 và đợt 2 năm 2022

11/10/2021: Thông báo đơn vị trúng quyền mua tài sản thanh lý

11/10/2021: Thông báo đơn vị trúng quyền mua tài sản thanh lý
11/10/2021 4:47:20 CH

Thông báo đơn vị trúng quyền mua tài sản thanh lý

BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
01/03/2021 3:01:57 CH

BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1