Tin tức

27/06/2024

20/06/2024: Tập đoàn Schaeffler của Cộng hòa liên bang Đức đến thăm và làm việc tại FUTU1. Nội dung làm việc liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững.