Sản phẩm

Trục Robot

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: S45C
  • Kích thước Æ2x150.7
  • Then hoa module 0.75
  • Cấp chính xác b-JIS D2001-1959
Liên hệ ngay