Sản phẩm

Cụm bánh răng giảm tốc

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SCM420
  • Thông số răng: Z43 m1.669, Z14 m1.669. Cấp chính xác 7.
  • Nhiệt luyện: Thấm cacbon nitơ.

 

Liên hệ ngay