Sản phẩm

Cụm trục sang số

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu:

        + Trục SCM415

        + Tấm gạt: SPFH590

  • Răng cán Z30, p1.152
Liên hệ ngay