Sản phẩm

Tay biên - Càng gạt

Thông tin chi tiết

Tay biên:

  • Vật liệu: SCr420HV NOT F
  • Kích thước max: Dài 151, đường kính đầu to Æ54, dày 21.6.

Càng gạt:

  • Vật liệu: S48C
  • Kích thước max: Dài 81.6, đường kính Æ43, dày 21.1.
Liên hệ ngay