Sản phẩm

Bánh răng cam bị động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SPCC, JSC270C, YSC270C
  • Bước răng 6.35; 6.225.
  • Số răng Z22-38
Liên hệ ngay