Sản phẩm

Bánh răng cam chủ động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: S45C, SCM415-420HV, SCr415-420H, YSCM420H
  • Bước răng 6.35
  • Số răng Z14-19.
Liên hệ ngay