Sản phẩm

Cụm bánh răng và trục khởi động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SCM415-420H
  • Module bánh răng m1.5, module trục răng m0.42
  • Cấp chính xác 10fs tiêu chuẩn DIN3967-1953x
Liên hệ ngay