Sản phẩm

Đĩa xích bị động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: S45C
  • Bước răng 12.7; 15.875
  • Số răng Z35-49
Liên hệ ngay