Sản phẩm

Đĩa xích chủ động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: SCM415, SCr420
  • Bước răng 12.7
  • Số răng Z13-17.
Liên hệ ngay