Sản phẩm

Khớp nối moay ơ

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: FCD500
  • Kích thước Æ6x122
  • Then hoa Z34, m2 tiêu chuẩn DIN 5480
Liên hệ ngay