Sản phẩm

Nhông khởi động

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: S50C, SCM415H
  • Module 2; 2.75
  • Cấp chính xác g11s tiêu chuẩn DIN3967-1953x; Cấp chính xác 12 tiêu chuẩn DIN3961
Liên hệ ngay